STRATEGJI

Pas çdo eksperience madhështore, ndodhet nje kryqëzim i veçantë mundësish, vizionesh dhe idesh. Ndihmojmë partnerët tanë për të rritur perspektivat, për të nxitur veprimtarin dhe për të lulëzuar në kohëra që ndryshojnë vazhdimisht.

Hulumtim dhe analizim

Auditojmë përvojat aktuale të markës, vlerësojmë perceptimin e konsumatorit dhe zbulojmë mundësi të cilat nxisin rritje, dallim dhe vlerë.

Tendenca & Detaje

Analizojmë faktorët social, kulturorë dhe ekonomikë për të pikasur trendet dhe arrijmë në konkluzione që ndihmojnë parterët tanë për të planifikuar hapat e radhës.

Eksperienca e konsumatorit

Nëpërmjet udhëtimeve, personave, and user scenarios, zbulojmë motivacionet, preferencat dhe nevojat e konsumatorëve me qëllim krijimin e lidhjeve të forta midis markave dhe kosnumatorëve.

Pozicionimi i markës

Duke bashkëpunuar me grupet e interesit, përcaktojmë pozicionet e forta të markës, duke vendosur bazat që deliver against market, konsumatorit dhe ideve për biznes.

Planifikimi për të dalë në treg

Ne zhvillojmë strategji hapjeje dhe angazhimi të cilat përçojnë ekperienca kuptimplote në çdo prekje, duke krijuar dhe përforcuar marrdhëniet me njerëzit që janë më të rëndësishëm.

Përmbajtja & mesazhi

Ne përforcojme historitë e markave duke prodhuar përmbajtje, forma mesazhi dhe kalendare editorial të cilat plotësojnë kërkesat e veçanta, motivacionet, ndikimet e publikut të synuar.

Proçesi jonë

Jemi krenar për dhënien e shërbimeve më të mira tek klientët. Prandaj kemi investuar shumë kohë për të krijuar një proçess pune i cili garanton transparencë dhe llogaridhënie.

Lazerta VesaStrategjia