Vipline Center

Fyturë dhe Trup Perfekt.
Në VIP Line…

Qendra ekskluzive Vip Line, e hapur në Shkurt 2005, ju ofron shërbime specifike të estetikës së aplikuar, me anë të aparaturave ekskluzive dhe trajtimin profesional të estetisteve tona, të specializuara pranë kompanisë VIP s.r.l në Torino, Itali

  • Web Design
  • Logo Design
  • SEO optimisation
  • Content architecture
  • Motion picture
Click to View
Lazerta VesaVipline Center