DIXHITAL

Një teknologji kreative me dizajn gjallërues bën çdo ndërveprim më kuptimplotë. Ne prodhojmë produkte digjitale dhe përvoja, të cilat krijojne lidhje të pasura dhe të vazhdueshme.

Përvoja dixhitale

Ne ndihmojmë në zhvillimin e direktivave strategjike të qarta, për produktet digjitale dhe për planin e veprimit të cilat ndërthurin përdoruesin, teknologjinë dhe median përgjatë platformave dhe kanaleve.

UI / UX Design

Ne e vendosim përdoruesin në qendër të përvojës dixhitale – nevojave, prioriteteve, preferencave të tyre – për të zvogëluar paqartësitë dhe për ta bërë përmbajtjen më angazhuese dhe ndikuese.

Responsive Design

Ndërtojmë faqe të lehta, të shpejta dhe fleksibël të cilat janë të sintonizuara për tu përshatur në mënyrë të përsosur nëpër ekrane.

Produkte dixhitale & Apps

Themeli i dizenjimit të produktit tonë na jep një perspektivë unike në krijimin e mjeteve dixhitale, shërbimeve dhe zgjidhjeve të integruara softuerike dhe harduerike.

Prototyping

Ne projektojmë, testojmë dhe përmirësojmë zhvillimet e produkteve duke krijuar në të njëjtën  kohë – kjo na lejon të përjetojmë, vlerësojmë dhe  te përsosim zgjidhjet..

Front End Development

Fokusi ynë është zhvillimi interaktiv i pasur dhe dinamik që mbështet përvojat epike të markës. Ne hartojmë kode të bukura dhe mjete të CMS që integrohen lehtësisht.

Proçesi jonë

Jemi krenar për dhënien e shërbimeve më të mira tek klientët. Prandaj kemi investuar shumë kohë për të krijuar një proçess pune i cili garanton transparencë dhe llogaridhënie.

Lazerta VesaDixhital