MARKË

Nga zëri deri tek karakteri dhe stili, çdo mënyrë shprehimi është e rëndësishme. Ndihmojmë në formimin e identitetit të markës, duke zhvilluar sistemet e dizenjimit, aftësitë kreative dhe komunikimin me synim përsosmërinë e tij.

Emër & Identitet

Ndihmojmë në transformimin e vizioneve të biznesit në një identitet marke-je të fuqishëm, të veçantë dhe të paharrueshëm, i cili transmeton idetë kryesore me energji, qartësi dhe brenda kontekstit kulturor.

Gjuhë pamore

Duke kombinuar ngjyrat,imazhet, llojet dhe shenjat e pikësimit, garantojmë që markat janë të identifikueshme menjëherë në çdo media, nëpërmjet një stili të veçantë visual.

Zëri & Mesazhiet

Nëpërmjet tonit, karakterit dhe mesazhit ne zhvillojmë komunikim 360o për të përcjellur historitë me pastërti e qartësi dhe për tu lidhur me publikun në mënyrë natyrale.

Fushata e markës

Sjellim iniciativa nëpërmjet koncepteve krijuese dhe strategjike të cilat kombinojnë perceptimin e publikut me perceptimin e kulturës për të krijuar fushata të unifikuara.

Signature Assets

Krijojmë art kyç, ilustrime, imazhe vizuale të cilat bëhen ikona të qëndrueshme të markës por edhe pjesë kyçe të fushatave globale, paketimeve dhe përceptimit të konsumatorëve.

Sistem & Udhëzime

Ne ofrojmë qartësim dhe udhëzime për ekipet e brendshme krijuese dhe agjencitë partnere, për të realizuar përvoja të unifikuara të markave nëpërmjet instrumenteve dhe udhëzimeve gjithëpërfshirëse.

Proçesi jonë

Jemi krenar për dhënien e shërbimeve më të mira tek klientët. Prandaj kemi investuar shumë kohë për të krijuar një proçess pune i cili garanton transparencë dhe llogaridhënie.

Lazerta VesaBrand